พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และแข่งขันตอบปัญหาวิทย์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และแข่งขันตอบปัญหาวิทย์
เข้าชม : 116  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562