พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล (ห้องประชุมสมพงศ์ )

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล (ห้องประชุมสมพงศ์ )
เข้าชม : 105  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562