พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ทัศนศึกษา (ป.3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
ทัศนศึกษา (ป.3)
เข้าชม : 114  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562