เสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

การแสดงผลงานนักเรียน IEP(ป.5) ( Project Martin )

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
- การแสดงผลงานนักเรียน IEP(ป.5) ( Project Martin )
เข้าชม : 114  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562