ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

สอบนักเรียนอัจฉริยภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
สอบนักเรียนอัจฉริยภาพ
เข้าชม : 106  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562