พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

กิจกรรมธรรมะในลานไทร (ค.2/2562)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
กิจกรรมธรรมะในลานไทร (ค.2/2562)
เข้าชม : 110  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562