อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เข้าชม : 117  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562