พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

นร.ที่เรียนกลุ่มตุลาคม +Day Camp ไปทัศนศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
นร.ที่เรียนกลุ่มตุลาคม +Day Camp ไปทัศนศึกษา
เข้าชม : 85  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562