เสาร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

30 -1 ธ.ค. เข้าค่ายลูกเสือ (ป.4) (วันที่1)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
วันที่ 30- 1 ธ.ค. เข้าค่ายลูกเสือ (ป.4)
เข้าชม : 122  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562