เสาร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

29 - 30 และ 1 ธ.ค. เข้าค่ายลูกเสือ (ป.5) (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
29 - 30 และ 1 ธ.ค. เข้าค่ายลูกเสือ (ป.5)
เข้าชม : 37  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562