อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

23-24 สอบกลางภาค (ค.3/2562) (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
23-24  สอบกลางภาค (ค.3/2562)
เข้าชม : 145  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562