พุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : 112  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562