เสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ทดสอบ O-NET

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

นักเรียน  ป. 6 ทดสอบ  O-NET  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)


เข้าชม : 105  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563