พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

ป.1 ปิดภาคเรียนวันแรก

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-นักเรียน  ป.1 ปิดภาคเรียนวันแรก
-นักเรียน  ป.6 ภาคความรู้  ครั้งที่  4/2562 (สอบปลายภาค) และร่วมกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ 
-นักเรียน  ป.3 ร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ปีการศึกษา 2562
-นักเรียน  ป.2 , ป.4 , ป.5 สอบข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี  ปีการศึกษา 2562

เข้าชม : 68  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563