อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

ป.6 รับผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมอนุสรณ์รุ่น

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน  ป.6 รับผลการเรียน  (ปพ.1)  พร้อมอนุสรณ์รุ่น (รูปแบบ DVD)  เวลา  08.30 - 15.30 น.ห้องศูนย์วิชาการ
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา   Big  Cleaning  Dayโรงเรียนโสมาภา

เข้าชม : 96  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563