ประเภท : Google site เพื่อการเรียนการสอน
เรื่อง : google site เพื่อการเรียนการสอนวิชา Computer ป.5 - ป.6 โดยคุณครูวิรุฬรัตน์
blog name : admin
ระดับ :
เข้าชม : 3398
จันทร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
พิมพ์  

  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์   โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  อ่านเพิ่มเติม  https://sites.google.com/site/kruwirunrat/home

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน เดือน ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
nutt
23/3/2555
อบจ.จันทบุรี
11 เรื่อง