ประเภท : กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
 
เรื่อง : กลุ่มอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 204
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 

ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น. วิชาที่สอนมี ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2210523735664191