ประเภท : กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
 
เรื่อง : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 512
เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 

มีความสุขกับการทำงานเป็นกลุ่ม ตามความถนัด ความสนใจอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2226449484071616