ประเภท : กิจกรรมประถมศึกษา
 
เรื่อง : การแข่งขัน Lab ป.1-ป.6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 246
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
 


        เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่ายอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2258617394188158