ประเภท : กิจกรรมประถมศึกษา
 
เรื่อง : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 34 ปี 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 75
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
 


          โรงเรียนโสมาภาได้กำหนดวันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 34 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพลานามัยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2368294776553752