ประเภท : กิจกรรมประถมศึกษา
 
เรื่อง : กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 131
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 


          โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ตลอดจนรักษา วัฒนธรรมไทยไว้ และ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังเป็นการแสดงพิธีขอขมาลาโทษพระแม่คงคา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2453035151413047