ประเภท : การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
 
เรื่อง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแนะแนวการเตรียมลูกสู่ ป.1
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 107
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 

เพื่อเตรียมความพร้อม ขั้นพื้นฐานที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1) เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) เพื่อให้เด็กคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ง่าย ๆ ได้ และโรงเรียนกำหนดจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบการเรียนการสอนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2470949706288258