Somapa VDO

ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า

การแสดงเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 กิจกรรมอนุบาลหรรษา ปีการศึกษา 2562

เบื้องหลังการเตรียมการแสดง เวทีนี้เป็นของหนู ปีการศึกษา 2562

บันทึกการแสดงสด เวทีนี้เป็นของหนู ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศงานนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562

Grade 1-5 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 3

Grade 1-4 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 2

IEP Kindergarten 1-3 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 1

Grade 1- 5 IEP Showtime 2020 Musical Grandeur_Behind The Scenes

Grade 1- 4 IEP Showtime 2020 Musical Grandeur_Behind The Scenes