Somapa VDO

ขบวนพาเหรด กีฬาอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562

English Day Camp Cooking Cupcakes ปี 2562

โชว์ดรัมเมเยอร์และแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาอนุบาลเกม ปีการศึกษา 2562

ขบวนพาเหรด ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

โชว์ดรัมเมเยอร์และแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ทุกสี ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตุลาพาสนุก ปีการศึกษา 2562

Somapa tv Guide เทปที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก

Somapa tv Guide เทปที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ป.5 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ปีการศึกษา 2562

เหตุผลที่เลือกเป็นครู : วันครู ปี 2562