News & Activities

รางวัลเยาวชนต้นแบบของสังคม

  • 09/01/2023
  • Share :
โรงเรียนโสมาภา แสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา นักเรียนระดับชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบของสังคม จากองค์กรผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top