News & Activities

ฐานการเรียนรู้ อนุบาล 1 (พ่อแม่ครูอาสา)

  • 24/01/2023
ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง ดอกไม้เปลี่ยนสี ,ประดิษฐ์หน้ากากหมู ,ฉันคือ...มันฝรั่ง

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ เน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่อาสา เรียนเรื่อง ดอกไม้เปลี่ยนสี ,ประดิษฐ์หน้ากากหมู ,ฉันคือ...มันฝรั่ง นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียน ในแต่ละฐาน

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top