News & Activities

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565

  • 31/05/2022
  • Share :
ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ อาคารเรียนชั้น 1-3 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของบุหรี่ ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลกที่หน้าเสาธงโดยมีคุณครูพลกฤษณ์ สุขพัทธี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top