News & Activities

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565

  • 31/05/2022
  • Share :
ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ อาคารเรียนชั้น 1-3 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของบุหรี่ ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลกที่หน้าเสาธงโดยมีคุณครูพลกฤษณ์ สุขพัทธี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2022

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2022

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2022

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2022
Top