News & Activities

นักเรียน ป.6 (IEP) Student Interview 2023

  • 09/02/2023
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโครงการ Intensive English Program สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  Student Interview 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top