News & Activities

สอบภาคความรู้ครั้งที่ 4/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • 13/02/2023
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบภาคความรู้ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.20 -14.40 น.

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top