News & Activities

Summer 66 เดือนมีนาคม กิจกรรม DIY,Art,กีฬา,สนุกคิดสนุกวิทย์

  • 27/03/2023
ซัมเมอร์คอร์ส 2566
*กิจกรรม DIY สนุกคิด สนุกทำกับกิจกรรมที่หลากหลาย
*Art พัฒนาความคิดและสร้างจินตนาการผ่านงานศิลปะ
*กิจกรรมกีฬา เพิ่มทักษะการเล่นเกมกีฬา
*สนุกคิดสนุกวิทย์ กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองที่สนุกสนาน

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม Course ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 -31 มีนาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top