News & Activities

Summer 66 เมษายน กิจกกรมเสริมทักษะพิเศษ (ว่ายน้ำ,เทควันโด)

  • 02/05/2023
ซัมเมอร์คอร์ส 2566 เมษายน
* กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา กีฬาว่ายน้ำ และเทควันโด

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ว่ายน้ำ และเทควันโด ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 15.10 - 16.10 น.

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top