News & Activities

English Day Camp ทัศนศึกษา โอเชียน เวิลด์

  • 05/05/2023
Summer Course - English Day Camp ระดับอนุบาล และประถมศึกษา
*กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ วันศกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ กรุงเทพ หรือ บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ (SEA LIFE Bangkok Ocean World) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใต้ดิน พื้นที่รวม 10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 และ B2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
..
กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top