News & Activities

เปิดเทอมใหม่ (วันแรก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา

  • 16/05/2023
ภาพบรรยากาศวันเปิดเทอมใหม่ (วันแรก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา

วันแรกเด็กๆจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เช่น การแนะนำตัวเอง ทายสิ่งของรูปอะไร อักษรเจ้าปัญหา และส่งสิ่งของตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและคุณครู

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top