News & Activities

รับรางวัล TOP GPA TEST นักเรียนที่เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

  • 25/05/2023
อาจารย์อัจฉราวดี  คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล แก่นักเรียนที่เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 16  ประจำปีการศึกษา  2565 

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top