News & Activities

รับรางวัล TOP GPA TEST นักเรียนที่เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด

  • 25/05/2023
อาจารย์อัจฉราวดี  คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล แก่นักเรียนที่เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 16  ประจำปีการศึกษา  2565 

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top