News & Activities

น่ารักเกิน เด็กๆกับวิชาพลศึกษา

  • 25/05/2023
เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายพร้อมๆ กับพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กๆ ได้เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top