News & Activities

เตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วย วัคซีนไข้ไหวัดใหญ่

  • 26/05/2023
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะที่แจ้งความประสงค์) โดย โรงพยาบาลลาดพร้าว Ladprao General Hospital ณ ห้อง 106 เวลา 08.30 -14.00 น

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top