News & Activities

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 17/06/2022
  • Share :
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา อย่างถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2022

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2022

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2022

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2022
Top