News & Activities

การรับหนังสือเรียน และซื้อเครื่องแบบนักเรียน (อนุบาล-ประถม)

  • 22/04/2022
  • Share :
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน และซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2022

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2022

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2022

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2022
Top