News & Activities

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับอนุบาล

  • 20/07/2022
  • Share :
กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับอนุบาล จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top