News & Activities

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

  • 03/08/2022
  • Share :
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมพงศ์

News Gallery

Other newsView all

สอบภาคความรู้ครั้งที่ 2/2565

  • 29/09/2022

กีฬาอนุบาล ปีการศึกษา 2565

  • 28/09/2022

รับเกียรติบัตร คณิตศาสตร์และภาษาไทย

  • 27/09/2022

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร อ.3 ปีการศึกษา 2565

  • 17/09/2022
Top