News & Activities

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

  • 03/08/2022
  • Share :
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมพงศ์

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top