News & Activities

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2022
  • Share :
ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 1 - อนุบาล 3 รับเกียรติบัตร การแข่งขัน​ทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565​ โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 10.00 -10.20 น.

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top