News & Activities

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2022
  • Share :
กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ASEAN เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 401 วิชาสังคมศึกษา

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top