News & Activities

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2022
  • Share :
ภาพบรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 212 โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top