News & Activities

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2022
  • Share :
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 103 โดยโรงพยาบาลลาดพร้าว

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top