News & Activities

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

  • 11/08/2022
  • Share :
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เวลา 09.00 - 13.20 น.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top