News & Activities

รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

  • 10/08/2022
  • Share :
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 -10.20 น. ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top