News & Activities

ป.2-ป.6 ทดสอบเสริมปัญญา และสอบ TEDET

  • 03/09/2022
  • Share :
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (ที่สมัครทดสอบ) โครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และโครงการประเมินพัฒนาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดสอบวันที่ 3-4 กันยายน 2565

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top