News & Activities

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร อ.3 ปีการศึกษา 2565

  • 17/09/2022
  • Share :
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 08.30 - 14.30 น.

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา อย่างถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top