News & Activities

รับเกียรติบัตร คณิตศาสตร์และภาษาไทย

  • 27/09/2022
  • Share :
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาภาษาไทย และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.00 -10.30 น. ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top