News & Activities

สอบภาคความรู้ครั้งที่ 2/2565

  • 29/09/2022
  • Share :
ภาพบรรยากาศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบภาคความรู้ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565

News Gallery

Other newsView all

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2023

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2023

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023
Top