News & Activities

Cooking เมนูคุกกี้ English Day Camp ประถมศึกษา

  • 06/10/2022
  • Share :
English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking เมนูคุกกี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 206 เวลา 09.30 - 11.30 น.

โรงเรียนโสมาภา กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม เพื่อทบทวนเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 และช่วยเหลือผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียน

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top