News & Activities

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 26/10/2022
  • Share :
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ปีการศึกษา 2565 . โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโสมาภา ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565 ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top